Síť generace GPON

Nejmodernější sít v Evropě

 

  • Optický internet až do Vaší domácnosti. Svěřte se optice!
  • Po téměř dvou stoletích končí v telekomunikacích éra měděných kabelů a nastupuje doba optiky
  • Nejmodernější způsob připojení přenáší data pomocí světla vedeného skleněným optickým vláknem
  • Optika umožňuje komunikovat mnohonásobně rychleji a spolehlivěji než starší technologie
  • Zároveň je velice ohleduplná k životnímu prostředí. Nejenže se pro výrobu optických vláken místo vzácné mědi používá křemík, který je druhým nejrozšířenějším prvkem na Zemi. Ale přenos informací pomocí světla je také mnohem méně náročný na spotřebu energie!

Síť GPON

Přístupové sítě GPON lze nejlépe přirovnat ke starým známým sítím DSL, jen místo měděného drátu je použito optické vlákno. Díky tomu je možné z jediného místa připojit tisícovky zákazníků vzdálené desítky kilometrů. A to při řádově menší spotřebě energie a vyšší spolehlivosti oproti dřívějším způsobům.

GPON nabízí rychlosti i 100x vyšší, než bylo dosud běžné. 1, 2, 10 nebo 40 gigabitů za sekundu jsou pro GPON běžné standardy, kterých starší technologie vůbec nedokáží dosáhnout.

OLT Huawei

Zákaznické ONT